array(15) {
 ["post"]=>
 string(4) "post"
 ["page"]=>
 string(4) "page"
 ["attachment"]=>
 string(10) "attachment"
 ["revision"]=>
 string(8) "revision"
 ["nav_menu_item"]=>
 string(13) "nav_menu_item"
 ["custom_css"]=>
 string(10) "custom_css"
 ["customize_changeset"]=>
 string(19) "customize_changeset"
 ["oembed_cache"]=>
 string(12) "oembed_cache"
 ["user_request"]=>
 string(12) "user_request"
 ["event"]=>
 string(5) "event"
 ["speakers"]=>
 string(8) "speakers"
 ["price-table"]=>
 string(11) "price-table"
 ["wpcf7_contact_form"]=>
 string(18) "wpcf7_contact_form"
 ["mec-events"]=>
 string(10) "mec-events"
 ["mec_calendars"]=>
 string(13) "mec_calendars"
}
Na zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Filmowego 15. SzFG 2019 czeka dziesięć nagród!.


Grand Prix 15. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM

Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł

Nagroda Schroniska PTTK nad Morskim Okiem dla Najlepszego Filmu Polskiego: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Specjalna Polskich Kolei Linowych
organizatora akcji edukacyjnej „Odpowiedzialnie w góry!” za film, który promuje postawy poszanowania przyrody i zachowania zasad, które wpływają na bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania czasu w górach. Jest to nagroda rzeczowa.

Nagroda Nosalowego Dworu Resort & SPA za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Specjalna może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi

Nagroda Publiczności: statuetka Drewniana Góra i nagroda rzeczowa

Nagroda “Kręcimy w Tatrach” to nagroda w kategorii krótkich form filmowych realizowanych przez uczestników 15.Spotkań z Filmem Górskim

Nagroda Jury Młodych Filmowców i Filmoznawców to nagroda studentów z wyższych szkół filmowych i dziennikarstwa: nagroda rzeczowa

Nagroda  Jury Młodzieżowego: nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem

Drewniane Góry to statuetki autorstwa MARCINA RZĄSY
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu

 

N