array(15) {
 ["post"]=>
 string(4) "post"
 ["page"]=>
 string(4) "page"
 ["attachment"]=>
 string(10) "attachment"
 ["revision"]=>
 string(8) "revision"
 ["nav_menu_item"]=>
 string(13) "nav_menu_item"
 ["custom_css"]=>
 string(10) "custom_css"
 ["customize_changeset"]=>
 string(19) "customize_changeset"
 ["oembed_cache"]=>
 string(12) "oembed_cache"
 ["user_request"]=>
 string(12) "user_request"
 ["event"]=>
 string(5) "event"
 ["speakers"]=>
 string(8) "speakers"
 ["price-table"]=>
 string(11) "price-table"
 ["wpcf7_contact_form"]=>
 string(18) "wpcf7_contact_form"
 ["mec-events"]=>
 string(10) "mec-events"
 ["mec_calendars"]=>
 string(13) "mec_calendars"
}

 

Jury w składzie: Anna Łuckiewicz, Alicja Poniatowska oraz Łukasz Mucha konkursu krótkich form video „Kręcimy w Tatrach” postanawia przyznać następujące nagrody :

– wyróżnienie za wnikliwą i przejmującą obserwację portretowanego bohatera otrzymuje film 45 lat psów ratowniczych w GOPR – szkolenie zimowe w reżyserii Wojciecha Magi

– wyróżnienie za autorskie podejście do stworzonego obrazu i mistrzowskie operowanie ścieżką dźwiękową inspirowaną głosami Tatr otrzymuje film Miejsca w reżyserii Joanny Marcinkowskiej oraz Piotra Lakwaja

 

– wyróżnienie za proste piękno i przedstawienie w niespełna 2-minutowym filmie ujmującej definicji ciężkiej pracy otrzymuje film Tatrzańscy Szerpowie w reżyserii Macieja Jabłońskiego

– GRAND PRIX za autentyczność i bogactwo wykorzystania filmowych środków, za stworzenie konsekwentnego wizualnie i emocjonalnie obrazu tatrzańskiej przygody i zabranie widza w tę podróż. To zaszczyt móc nagrodzić taki film – Rzucić wszystko i iść w Tatry w reżyserii Macieja Widłoka

 

 

 

KRĘCIMY W TATRACH. Konkurs krótkich form filmowych w ramach 15. Spotkań z Filmem Górskim

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie!

Do konkursu można zgłaszać krótkie formy filmowe, trwający maksymalnie do 5 min.

Forma obrazu jest dowolna – fabuła, dokument, animacja, reportaże, filmy edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z Tatrami. Mogą to być obrazy prezentujące np. wspinaczkę, narciarstwo, ochronę przyrody, tradycję i kulturę górską.

Organizator zastrzega, że wszelkie filmy muszą zostać wykonane z poszanowaniem zasad obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz Tatranským Národným Parku. Filmy, które w jakikolwiek sposób będą odzwierciedlały działania niezgodne z ochroną przyrody i regulaminem TPN-u i TANAP-u, zostaną zdyskwalifikowane. Filmy mogą obejmować Tatry w Polsce i na Słowacji, Orawę, Spiż oraz Podhale.

 

Spośród nadesłanych filmów jury 15. SzFG „Kręcimy w Tatrach” wybierze Grand Prix krótkich form filmowych.

Termin nadsyłania filmów to 30.08.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU

15. Spotkania z Filmem Górskim
KRĘCIMY W TATRACH

Konkurs krótkich form filmowych

Termin

15.Spotkania z Filmem Górskim (15.SzFG) odbędą się 5-8 września 2019 roku w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (SzFG), zrzeszone w the International Alliance for Mountain Film (IAMF).

Krótkie formy filmowe

Do konkursu można zgłaszać krótkie formy filmowe, trwający maksymalnie do 5 min.
Forma obrazu jest dowolna – fabuła, dokument, animacja, reportaże, filmy edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie Tatrami. Mogą to być obrazy prezentujące np. wspinaczkę, narciarstwo, ochronę przyrody, tradycję i kulturę górską.

Organizator zastrzega, że wszelkie filmy muszą zostać wykonane z poszanowaniem zasad obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz Tatranským Národným Parku. Filmy, które w jakikolwiek sposób będą odzwierciedlały działania niezgodne z ochroną przyrody i regulaminem TPN-u i TANAP-u, zostaną zdyskwalifikowane. Filmy mogą obejmować Tatry w Polsce i na Słowacji, w tym Orawę, Spisz oraz Podhale.

Selekcja filmów

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne
podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 15.SzFG.
Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 15.SzFG.

Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu.

Jury konkursu krótkich form filmowych

Filmy ocenia jury 15.SzFG, które przyzna nagrodę podczas oficjalnej gali.

Nagrody

Wszystkie nagrody są nagrodami rzeczowymi.
Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.

Nagrodzone filmy zostaną pokazane również podczas gali 15.SzFG.

Zgłoszenia

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 30 sierpnia 2019 roku.
Do tego czasu należy przesłać film w formacie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

Adres e-mail: konkurs@spotkania.zakopane.pl

O tym, czy film został zakwalifikowany do konkursu zgłaszający zostaną poinformowani mailowo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.spotkania.zakopane.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/spotkania.zfilmemgorskim.

Promocja

Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych
15. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty (nie dłuższe niż 10 % długości filmu) w celach promocyjnych 15.SzFG, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.

Archiwum

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum.

Akceptacja warunków

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw ani dóbr osobistych.