array(15) {
 ["post"]=>
 string(4) "post"
 ["page"]=>
 string(4) "page"
 ["attachment"]=>
 string(10) "attachment"
 ["revision"]=>
 string(8) "revision"
 ["nav_menu_item"]=>
 string(13) "nav_menu_item"
 ["custom_css"]=>
 string(10) "custom_css"
 ["customize_changeset"]=>
 string(19) "customize_changeset"
 ["oembed_cache"]=>
 string(12) "oembed_cache"
 ["user_request"]=>
 string(12) "user_request"
 ["event"]=>
 string(5) "event"
 ["speakers"]=>
 string(8) "speakers"
 ["price-table"]=>
 string(11) "price-table"
 ["wpcf7_contact_form"]=>
 string(18) "wpcf7_contact_form"
 ["mec-events"]=>
 string(10) "mec-events"
 ["mec_calendars"]=>
 string(13) "mec_calendars"
}

KRĘCIMY W GÓRACH, czyli konkurs krótkich form filmowych 2020

KRĘCIMY W GÓRACH, czyli konkurs krótkich form filmowych w ramach 16. Spotkań z Filmem Górskim
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy filmowe, trwający maksymalnie do 15 min.

Forma obrazu jest dowolna – fabuła, dokument, animacja, filmy edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące np. wspinaczkę, narciarstwo, ochronę przyrody, reportaże, tradycję i kulturę górską.

Organizator zastrzega, że wszelkie filmy muszą zostać wykonane z poszanowaniem zasad obowiązujących w miejscach ich kręcenia. Filmy, które w jakikolwiek sposób będą odzwierciedlały działania niezgodne z ochroną przyrody i łamaniem prawa, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Spośród nadesłanych filmów jury 16. SzFG „Kręcimy w górach” wybierze Grand Prix krótkich form filmowych.

Dodatkowo przewidujemy Nagrodę Publiczności 16. SzFG.

Termin nadsyłania filmów to 10.05.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin krótkich form filmowych

Sprawdź wyniki zeszłorocznego konkursu tu: –> KLIK

 

16. Spotkania z Filmem Górskim

KRĘCIMY W GÓRACH!
Konkurs krótkich form filmowych

REGULAMIN

§1
Termin
16. Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) odbędą się 28-31 maja 2020 roku
w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (SzFG), zrzeszone w the International Alliance for Mountain Film (IAMF).

§2
Krótkie formy filmowe
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy filmowe, trwający maksymalnie do 15 min.
Forma obrazu jest dowolna – fabuła, dokument, animacja, filmy edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące np. wspinaczkę, narciarstwo, ochronę przyrody, reportaże, tradycję i kulturę górską.

Organizator zastrzega, że wszelkie filmy muszą zostać wykonane z poszanowaniem zasad obowiązujących w miejscach ich kręcenia. Filmy, które w jakikolwiek sposób będą odzwierciedlały działania niezgodne z ochroną przyrody i łamaniem prawa, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

§3
Selekcja filmów
O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne
podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 16.SzFG.
Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 16.SzFG.
Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu.

§4
Jury konkursu krótkich form filmowych
Filmy ocenia jury, powołane przez organizatora.
Jury 16.SzFG przyzna nagrody podczas oficjalnej gali 16.SzFG.

§5
Nagrody
Jury 16.SzFG „Kręcimy w górach!” może przyznać trzy nagrody w poniższych kategoriach:

Nagroda „GÓRY” dla najlepszego filmu górskiego

Nagroda „TATRY” dla najlepszego filmu, rozgrywającego się w Tatrach

Nagroda „ODWAGA” za wyraźne podkreślenie motywu odwagi w filmie

§5.1
Nagroda Publiczności 16.SzFG
Publiczność 16.SzFG przyzna nagrodę podczas głosowania internetowego. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnej gali wręczenia nagród filmowych 16.SzFG.

Wszystkie nagrody są nagrodami rzeczowymi.
Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.

§6
Werdykt
Oficjalne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali 16.SzFG przez Jury konkursu. Nagrodzone filmy zostaną pokazane podczas gali 16.SzFG.
Organizator zastrzega prawo nieprzyznania wszystkich nagród w konkursie filmowym.

§7
Zgłoszenia
Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 10 maja 2020 roku.
Do tego czasu należy przesłać na adres e-mail: konkurs@spotkania.zakopane.pl

1) Link do filmu do pobrania przez np. Dropbox, Wetransfer, Dysk Google itp. W nazwie pliku z filmem należy zawrzeć tytuł filmu oraz imię i nazwisko jego autora. Ponadto film należy umieścić w Internecie w serwisie YouTube, podając w formularzu zgłoszeniowym jego adres, który będzie aktywny przez cały czas trwania konkursu.

2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy

O tym, czy film został zakwalifikowany do konkursu zgłaszający zostaną poinformowani mailowo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.spotkania.zakopane.pl najpóźniej do 5 czerwca 2020 roku.

§8
Promocja
Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych
16. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe 10 % długości filmu) w celach promocyjnych SzFG, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.

§9
Archiwum
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum.

§10
Akceptacja warunków
Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich.