Nagrody

Dodano: 11.8.2014

Nagrody w Międzynarodowym Konkursie 10.SzFG

25 filmów będzie ubiegać się o 7 nagród 10.SzFG

Grand Prix SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł

Nagroda Naczelnika TOPR  za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe
i artystyczne aspekty życia społeczności górskich:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Publiczności: nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Himal SPORT

Nagroda Młodzieżowego Jury: nagroda specjalna przygotowana przez młodzież
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  

Nagroda Specjalna 10.SzFG może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 10.SzFG. Jest to nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Himal SPORT

Drewniane Góry to statuetki autorstwa  MARCINA RZĄSY.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu.Pliki do pobrania

Dołącz do nas