Nagrody

Dodano: 17.8.2016

NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 12.SZFG 2016

22 filmy w Międzynarodowym Konkursie Filmu Górskiego - na zwycięzców czeka siedem nagród, w tym Grand Prix w wysokości 4000 PLN.

Grand Prix 12. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł

Nagroda Schroniska PTTK nad Morskim Okiem za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe
i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna
w wysokości 2 000 zł

Nagroda Publiczności: nagroda rzeczowa

Nagroda Młodzieżowego Jury: nagroda specjalna przygotowana przez młodzież
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem 

Nagroda Specjalna może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 12.SzFG.

Drewniane Góry to statuetki autorstwa  MARCINA RZĄSY.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu.

Pliki do pobrania

Dołącz do nas