Nagrody

Dodano: 17.8.2015

NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 11.SZFG 2015

Prezentujemy nagrody w międzynarodowym konkursie filmowym.
Grand Prix 11. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł

Nagroda Naczelnika TOPR  za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Publiczności: nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Yeti 

Nagroda Młodzieżowego Jury: nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  

Nagroda Specjalna może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 11.SzFG. Jest to nagroda rzeczowa, ufundowana przez firmę Yeti

Drewniane Góry to statuetki autorstwa  MARCINA RZĄSY. 

* Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu. 


Pliki do pobrania

Dołącz do nas