Filmy konkursowe

Dodano: 09.9.2013

Wyniki konkursu filmowego 2013

W międzynarodowym konkursie 9.SzFG pokazaliśmy 29 filmów. Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu.
GRAND PRIX 9.SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM / 9th MEETINGS WITH MOUNTAIN FILM GRAND PRIX

AUTANA
Reżyseria / Direction: Alastair Lee
Produkcja / Production: www.posingproductions.com
Wielka Brytania 2012, 58 min. / UK 2012, 58’

Alpinizm i przygoda opowiedziane w pomysłowy i niestandardowy sposób. Ten dokument, poprzez zaskakujące sekwencje, wciąga widza od początku do końca i pozwala szerokiej publiczności docenić górską historię. Szczególne wyrazy uznania dla twórcy filmu, który w jednej osobie połączył role reżysera, autora zdjęć, montażysty i producenta.

Mountaineering and adventure told in a clever and unusual way. This documentary through surprising sequences engages the viewer from the very beginning till the end and makes you appreciate the story by the wider public. Special recognition to the author of the film who combined the roles of director, cinematographer, editor and producer.


NAGRODA NACZELNIKA TOPR za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach, Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł / TATRA MOUNTAINS RESCUE TEAM’S PRIZE for the best film portraying human being in extreme conditions – Wooden Mountain and 2000 PLN

SILBERGEIER
Reżyser / Direction: Vladimir Cellier
Producent / Production: Nina Caprez
Francja 2012, 18 min. / France 2012, 18’

Film krótkometrażowy w którym wspinaczka potraktowana jest jako przygoda i wyzwanie. Zwięzła wypowiedź bez wielkich słów i patetycznej ideologii. Świetni bohaterowie, humor i dystans. Zdjęcia, montaż i muzyka służą historii, lecz jej nie dominują.

A short film which shows climbing as an adventure and a challenge. A brief story without big words and pompous ideology. Great characters, humor, and distance. Photos, editing and music are used to tell the story, but they do not dominate it.


NAGRODA DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł / TATRA MOUNTAINS NATIONAL PARK DIRECTOR’S PRIZE for the best film, which pictures deep and isneparable relationship of human being with the nature – Wooden Mountain and 2000 PLN

W POGONI ZA LODEM / CHASING ICE
Reżyseria / Direction: Jeff Orlowski
Produkcja / Production: www.chasingice.com
USA 2012, 75 min / USA 2012, 75’

Ważny, globalny problem pokazany w interesujący sposób poprzez połączenie fotografii z filmem. Konsekwencja, zapał i determinacja autorów filmu, którzy poświęcili dokumentacji kilka lat pracy.

An important global problem shown in an interesting way by combining photography with the film. The consistency, enthusiasm and determination of the filmmakers who spent several years on preparing the documentation.


NAGRODA BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. / THE PRIZE OF THE MAYOR OF ZAKOPANE for the best film, which portrays human, cultural or artistic aspects of mountain population – Wooden Mountain and 2000 PLZ

HIMALAJE WIOSKA W KTÓREJ ZATRZYMAŁ SIĘ CZAS / HIMALAYA LE VILAGE SUSPENDU
Reżyseria / Direction: Anne i Eric Lapied
Produkcja / Production: www.lapiedfilm.com
Francja 2012, 70 min. / France 2012, 70’

Za pomocą środków filmowych twórcy przenoszą nas do świata ludzi dla których góry są codziennym i autentycznym doświadczeniem. Film stawia ważne pytania o sens i cel życia.

The authors of the film take us to the world of the people for whom the mountains are the daily and authentic experience. It raises the vital questions about the meaning and purpose of life.


NAGRODA SPECJALNA 9.SzFG
nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Tatra Trade
SPECIAL 9th MOUNTAIN FILM MEETINGS PRIZE an award founded by Tatra Trade

NASZ KASPROWY / OUR KASPROWY

Reżyser / Direction: Janusz Julo Sus
Producent / Production: ARTSUS Kornelia Sus, www.naszkasprowy.tv
Polska 2012, 42 min. / Poland 2012, 42’

Historii kolejki, która zmieniła Zakopane opowiedziana poprzez bogate materiały archiwalne i wywiady, które nie pozostawiają widza obojętnym.

The history of the funicular railway that has changed Zakopane. Told through extensive archival materials and interviews that cannot leave the viewer without any emotions.


NAGRODA PUBLICZNOŚCI nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Patagonia
AUDIENCE PRIZE an award funded by Patagonia

NIEDŹWIEDŹ. WŁADCA GÓR / The BEAR – KING OF THE MOUNTAINS
Reżyseria: Krystian Matysek
Produkcja: www.metrofilms.com.pl
Dystrybucja: Fundacja Magellan
Polska 2012, 51 min.

NAGRODA MŁODZIEŻOWEGO JURY przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
YOUTH JURY PRIZE prepared youth from The Antoni Kenar Complex of Art. Schools in Zakopane

ALL I CAN – WSZYSTKO CO MOGĘ
Reżyseria / Direction: Eric Corsland, Dave Mossop
Producent / Production: www.sherpacinema.com
Dystrybucja / Distribution: www.mayfly.pl
Kanada 2011, 76 min / Canada 2011, 76’

Filmy, które zaprezentowano w ramach Dziewiątego Festiwalu Filmów Górskich wywarły na nas ogromne wrażenie. Urzekła nas różnorodność spojrzenia na temat gór oraz bogactwo formy, myśli i uczuć przekazanych przez pasjonatów natury. Autorzy filmów postawili nas przed bardzo trudnym wyborem. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o uhonorowaniu Nagrodą Młodzieżowego Jury filmu All I Can za: nowatorstwo ujęcia, orginalność i wrażliwość na piękno gór i oddanie niezwykłem atmosfery, idealnie komponując się z obrazem.

We were very impressed by all of the pieces taking part in the 9th Mountain Film Meetings Jury. What captivated us, was the variety of ideas, means of expression and emotions, brought by mountain - enthusiastic filmmakers. This year we faced a tremendously difficult choice. Finally, we have decided to award a Youth Jury Prize to the film All I Can for: innovative and genuine shooting, originality and sensitiveness for the beauty of the Mountains, lively music, harmonized with the dynamics and atmosphere of the show.

Pliki do pobrania

Dołącz do nas