Filmy konkursowe

Dodano: 10.8.2013

Nagrody 9.Spotkań z Filmem Górskim

Nagrody w konkursie filmowym 9.SzFG 2013
Grand Prix SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł

Nagroda Naczelnika TOPR  za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

Nagroda Publiczności: nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Patagonia

Nagroda Młodzieżowego Jury:
Nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  

Nagroda Specjalna 9.SzFG może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 9.SzFG.
Jest to nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Tatra Trade.

Drewniane Góry to statuetki autorstwa  MARCINA RZĄSY.

(Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu.)

Pliki do pobrania

Dołącz do nas