Filmy konkursowe

Dodano: 07.9.2015

Nagrody międzynarodowego konkursu filmowego 11. Spotkań z Filmem Górskim

Przedstawiamy wyniki międzynarodowego konkursu filmowego 11. Spotkań z Filmem Górskim. Fot. archiwum Danuty i Tadeusza Piotrowskich.

Grand Prix 11. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM  
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł dla filmu JUREK  
11th Meetings with Mountain Film GRAND PRIX  
Great Wooden Mountain and 4000 PLZ for the film JUREK

Reżyseria / Direction: Paweł Wysoczański    
Produkcja / Production: Black and White Productions Paweł Wysoczański
Dystrybucja / Distribution: Fundacja Wielki Człowiek www.kukuczka.net/kontakt 
Polska 2014, 73 min. / Poland 2014, 73’

Za mistrzowską, wielowarstwową opowieść o Jurku i jego czasach. Film jest pięknym przykładem połączenia ważnej historii Polski w czasie PRL-u i wielkich osiągnieciach wspinaczkowych wybitnego i niezwykłego Polaka.


For its masterly, multidimensional and moving stary of an exceptional working man and mountaineer set in Poland's communist era. The film is a perfect balance of important history and mountaineering achievements. 

Nagroda Naczelnika TOPR  za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach 
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł dla filmu PANAROMA  
Tatra Mountains Rescue Team’s Prize for the best film portraying human being in extreme conditions 
Wooden Mountain and 2 000 PLZ for the film PANAROMA 

Reżyseria / Direction: Jon Herranz
Produkcja / Production: www.namussfilms.com   
Dystrybucja/Distribution: www.namussfilms.com   
Hiszpania 2015, 28 min. / Spain 2015, 28’ In July 2014, 

Za przejmującą i wzruszającą opowieść o relacji ojca i syna i ich ekstremalnej wspinaczce w ścianach Tre Cime di Lavaredo.

For its moving and engaging story of a father and son relationship set in the extreme climbing conditions on the walls of the Tre Cime di Laverado mountain.


Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł dla filmu ALEKSANDER, SYN PASTERZA 
Tatra Mountains National Park Director’s Prize for the best film, which pictures deep and inseparable relationship of human being and the nature - Wooden Mountain and 2 000 PLZ for the film ALEXANDRE, FILS DE BERGER 

Reżyseria / Direction: Véronique, Anne et Erik Lapied
Produkcja / Production: www.lapiedfilm.com 
Dystrybucja / Distribution: www.lapiedfilm.com   
Francja 2014, 69 min. / France 2014, 69’

Twórcy filmu tak ciepło i przekonująco pokazują nam świat pasterzy kultywujących tradycję, kochających swoją pracę i szanujących naturę, że mamy ochotę wędrować razem z nimi po alpejskich łąkach.

For a charming and genuine portrayal of a shepherd’s life, of a man who nurtures a an ancient culture and tradition, who loves his occupation with passion, so much so that it makes us want join him on his alpine pastures. 


Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich - Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł dla filmu TASHI I MNICH 

The Prize of the Mayor of Zakopane for the best film, which portrays human, cultural or artistic aspects of mountain population - Wooden Mountain and 2 000 PLZ for the film TASHI AND THE MONK 


Reżyseria / Direction: Andrew Hinton, Johnny Burke
Produkcja / Production: www.tashiandthemonk.com; www.pilgrimfilms.com       
Dystrybucja / Distribution: Andrew Hinton 
UK 2014, 40 min. / UK 2014, 40’

Za przejmujący dokument o przemianie, trudnych wyborach, ciepłej akceptacji zrealizowany w surowych himalajskich plenerach.

For an emotional documentary about change, difficult choices,  and humble acceptance set against the tough realities of a Himalayan life.


Nagroda Specjalna dla szczególnie wyróżniającego się filmu 11.SzFG. Nagroda rzeczowa, ufundowana przez firmę Yeti dla filmu NINI / Special 11th Mountain Film Meetings Prize for a particularly impressing film - an award founded by "Yeti"

Reżyseria / Direction: Gigi Giustiniani
Produkcja / Production: www.lafournaise.it
Dystrybucja / Distribution: www.lafournaise.it
Włochy 2014, 65 min. / Italy 2014, 65’Nini


Za perfekcyjnie zrealizowany film przy pomocy prostych środków. Szorstki papier albumów, starannie wykaligrafowanego napisy, czarno-białe fotografie, stare filmy i fragmenty dzienników połączone ze sobą w taki sposób, że chcemy w opowieść autora wchodzić coraz głębiej i głębiej pieszczeni pysznym dźwiękiem.

For the film’s artistic merits. The jury was moved by the beautiful images and original films made by Nini and the way the director exploited them. We also want to underline this woman’s “avant-garde” attitudes which were so well demonstrated by the director, as well as the film’s contribution to mountaineering history.

Nagroda Publiczności - nagroda rzeczowa ufundowana przez firmę Yeti dla filmu METANOIA JEFFA LOWE 
Audience Prize an award founded by "Yeti" for the film: JEFF LOWE’S METANOIA

Reżyseria / Direction: Jim Aikman
Produkcja / Production: www.jeffloweclimber.com   
Dystrybucja / Distribution: www.coolhandinternational.com      
USA 2014, 78 min. / USA 2014, 78’


Nagroda Młodzieżowego Jury - nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  dla filmu VALLEY UPRISING  
Youth Jury Prize -
 special award prepared by Youth Jury from The Antoni Kenar Complex of Art Schools in Zakopane for the film VALLEY UPRISING

Reżyseria / Direction: Peter Mortimer & Nick Rosen 
Produkcja / Production: www.senderfilms.com  
Dystrybucja / Distribution: www.senderfilms.com     
USA 2014, 98 min. / USA 2014, 98’


Film ten urzekł nas ciekawą formą jak i bogatą fabułą. Naszą uwagę jako młodych artystów zwróciło awangardowe podejście bohaterów do życia i pasji. Ciekawym elementem było również pokazanie zachodzących zmian w środowisku "camp 4 " w Paru Narodowym Yosemite na przestrzeni dekad.

The documentary has charmed us with it's interesting form and rich storyline. The casts avant-garde approach to life and their passion for mountain climbing in a non-standard way caught our attention. The ongoing changes at "camp 4" in Yosemite National Park over the decades were a very interesting part. We just really enjoyed the film!. 

 


Pliki do pobrania

Dołącz do nas