Filmy konkursowe

Dodano: 07.8.2012

Nagrody 2012

Nagrody w konkursie filmowym 8.SzFG 2012
Grand Prix SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł

Nagroda Naczelnika TOPR za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Publiczności:
Nagroda rzeczowa ufundowana przez adidas.

Nagroda Młodzieżowego Jury:
Nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  

Drewniane Góry to statuetki autorstwa MARCINA RZĄSY.

(Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu)

Pliki do pobrania

Dołącz do nas