Dla mediów

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE NA 13. SPOTKANIA Z FILMEM GÓRSKIM - REGULAMIN

 

- Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren festiwalu 13 Spotkania z Filmem Górskim  jest wykonywanie zawodu dziennikarza w rozumieniu  art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe lub okazania aktywnych portali, kanałów, blogów, stron www, związanych tematycznie z festiwale


- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji, organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny


- O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej 23 sierpnia 2017 r.


- Zgłoszenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad Regulaminu


- Informacje o świadczeniach i rodzaju akredytacji zostaną przesłane w informacji mailowej


Osoby spełniające wymagania Regulaminu i ubiegające się o akredytację prasową proszone są o:


- Publikowanie na łamach swojego medium informacji na temat 13 Spotkań z Filmem Górskim w oparciu o materiały dostępne na stronie www.spotkania.zakopane.pl i w oparciu o otrzymane od organizatorów informacje prasowe


- Przesłanie na wskazane adresy PR linków do stron z miejscem publikacji materiałów o 13. Spotkaniach z Filmem Górskim (zapowiedzi, relacje, wywiady z gośćmi etc.)


- Przeprowadzanie wywiadów z gośćmi 13.Spotkań z Filmem Górskim – terminy wywiadów prosimy umawiać po otrzymaniu akredytacji, przed rozpoczęciem festiwalu


W celu otrzymania akredytacji prosimy przesłać zgłoszenie podając następujące dane:

Nazwa redakcji:

Adres e-mail:

Tel.:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Email redakcyjny:


Kontakt z działem PR: pr@spotkania.zakopane.pl

Piotr Kurek
+48 600 915 053
piotr.kurek@grupainfomax.com


Kamil Lipa
+48 539 939 722
kamil.lipa@grupainfomax.com 

Pliki do pobrania

Dołącz do nas